Conditie Training

Sprintjes in de breedte

Dit spreekt voor zichzelf, we gaan aan de lange zijde van het zwembad staan en zwemmen zo vlug mogelijk naar de overzijde en daarna keren we op de rug terug.

Lengtje zwemmen

Dit spreekt voor zichzelf, we gaan aan de korte zijde van het zwembad staan en zwemmen zo vlug mogelijk naar de overzijde en daarna keren we op de rug terug.

Variant: één/twee hand(en) bovenwater houden

Variant: één vin uitdoen en overzwemmen

Variant: Hoofd boven water (altijd overzeide in zicht)

Variant: lood boven water houden (gestrekte arm)

Variant: Zonder vinnen sprinten

Variant: Sprinten i.p.v. gewoon zwemmen

Plankje duwen

Men neemt een plankje en plaats het loodrecht in het water, op zo’n manier dat het voor een maximale weerstand zorgt bij het zwemmen naar de overzijde.

Buddy duwen

Men neemt een buddy en duwt de budie aan z’n voeten de buddy naar de overzijde. Aan de overzijde wisselen de rollen en keren we terug.

Buddy trekken

Gelijkaardig aan buddy duwen, je neemt een buddy en trekt hem (in reddershouding) naar de overzijde. Aan de overzijde draaien de rollen om.

Variant: Zonder vinnen, lood en bril

Watertrappelen

Ter plaatse blijven watertrappelen gedurende een voorafbepaalde tijd met de handen bovenwater.

Variant: Lood met gestrekte armen boven je ophouden voor een bepaalde tijd.

Variant: Geen vinnen of lood, maar beide armen gestrekt boven het water houden.

No More Borders

Men mag niet langer aan de drie randen diepe kant van het zwembad komen.

Variant: Geen enkele rand of bodem aanraken.

Lood versprinten

We leggen ons lood op de bodem aan de diepe kant van het zwembad. Daarna doen we een eendenduik naar het lood, komen we terug naar boven en sprinten we naar het midden van het zwembad (trapjes) waar we met een eendenduik ons lood terug op de bodem leggen en terug keren naar de wand aan die diepe kant.

Dit herhalen we om ons lood te verleggen van het midden naar het einde, het einde naar het midden en het midden naar de startpositie.

Materiaal Training

Apneu Training

Statische Apneu

Men gaat, na een rust van ongeveer 1 minuut, op de bodem liggen gedurende 40 secondes en door herhaling bouwt men op naar 2 minuten bodem tijd met verlengingen van 5 seconden per keer

Verticale Achtjes

Men zwemt een halve lengte boven water op de.rug waarna men een halve lengte onderwater duikt. Door dit te herhalen krijgen we verticale achtjes.

Variant: Zwem niet op uw rug naar de overzijde, maar met uw snorkel boven water.

Horizontale Onderwater

Men duikt, over de diagonaal, waarna men op de rug bovenwater over de.korte zijde zwemt om op adem te komen. Door het vorige te herhalen creëer je achtjes.

Lengtes Onderwater

Dit spreekt voor zichzelf. Je zelf lengtjes onderwater, dit.kunnen halve lengtes.zijn of meerdere lengtes in één keer.

Variant: Men wacht enkele seconden (5, 10, 15, 20, …) op de bodem vooraleer naar de overkant te zwemmen.

Ring parcours

Men start aan een zijde van het zwembad en duikt door enkele hoepels vooraleer boven te komen. Alternatieven kunnen door meerdere parcours te maken met verschillende kleuren.

Variant: Leg een fles ergen sin het parcour en maar het parcour zelf langer.

Zuurstof estafette

Bij deze opdracht worden zoveel mogelijk lengtes in team gedaan. Er moet altijd iemand van het team onderwater zijn anders valt het team af.

Variant: er moeten meerdere mensen onderwater zijn, maar er liggen flessen onderwater.

Stopselen

Men raakt de bodem, waarna men naar boven springt om lucht te happen en daarna direct terug naar de bodem gaat.

Variant: Je draagt een snorkel en probeert enkel met de top van uw snorkel bovenwater te komen. Je leegt uw snorkel en neemt een ademteug en gaat terug naar beneden.

Lucht bak vullen

Men zet een lege bak of ton omgekeerd op de bodem en daarna wordt die ton/bak gevult met lucht, door middel van uit te ademen in de ton/bak tot ze vanzelf naar oppervlakte terugkeert.

Variant: Zet de luchtbakken aan de korte wand (in het diepe gedeelte) en leg flessen halverwege het zwembad. Je vertrekt vanaf de korte wand naar de bodem, zwemt dan naar de flessen en zorgt dat je met die lucht de luchtbak kunt vullen.

Schildpadden Race

Men gaat zo traag en langzaam mogelijk onderwater naar de overkant (lengte) en men meet hoe lang het duurt om tot aan de overzijde te komen (hoe lang je onderwater gezwommen hebt). De tweede keer dat je die lengte zwemt, probeer je 5 seconden later toe te komen aan de overkant (dus langer onderwater blijven). De lengte daarop probeer je terug 5 seconden langer te doen over je lengte en daarna is de oefening ten einde.

Automaat doorgeven (fles)

We leggen een groep van max. 5 personen op de grond rond een fles en die geven de twee ademautomaten door aan elkaar voor om ervoor te zorgen dat iedereen voldoende lucht heeft.

Variant: Neem na enkele toertjes een adem-automaat weg.

Variant: Draai de fles zelf ook door, waardoor de kraan altijd bij de ademhaler is.

Variant: Geef iedereen voldoende lucht en leg de automaten in de midden. Laat dan iedereen z’n bril afnemen, terug opzetten en klaren. Neem nu terug de automaten en voorzie iedereen van voldoende lucht om de oefening te herhalen.

ABC materiaal onderwater aandoen

Je neemt al je materiaal in de hand, maar doet het nog niet aan. Dan spring je in het water en doe je uw lood, vinnen, snorkel en bril aan onderwater en klaar je jouw bril. Pas daarna kom je terug naar de oppervlakte.

Eendenduik

Een duik waarbij men een eend nabootst door zwemmend aan het oppervlak vanuit een horizontale positie vervolgens verticaal en met de benen in het verlengde van het bovenlichaam naar de diepte te duiken zonder spetteren.

Variant: Na je eendenduik zwem je onderwater naar de overkant van het zwembad.

Variant: Eendenduik met volledig materiaal aan.

Parcours (fles)

Leg twee flessen in het water. De eerste tegen de wand in het diepe gedeelte en de tweede net boven de schuine wand in de midden. Beide flessen zijn toegedraait. Je wacht boven de eerste fles en wanner je vertrekt maak je een eendenduik naar die fles, maar gebruikt ze niet. Je duikt direct door naar de tweede fles, draait d

Lood leggen

Je staat aan de lange zijde van het zwembad en duikt naar de eerste streep op de bodem, legt uw lood daar en keert terug naar de rand en dan naar de oppervlakte. Nu duik je en leg je uw lood één lijn verder dan daarjuist. Dat herhaal je tot uw lood op de laatste lijn ligt, dan zet je dezelfde stappen in omgekeerde volgorde. Als uw lood terug op de eerste lijn is, duik je het op en doe je het terug aan.

Strippen

Je gaat naar de bodem en legt uw lood daar en komt terug naar de oppervlakte. Hetzelfde doe je nu voor uw linkervin, rechtervin, snorkel en bril.

Variant: aankleden: Je doet hetzelfde in omgekeerde volgorde. Eerst moetje wel al uw materiaal op de bodem leggen.